= bubbalog =Дневникът на моето стадо

Тест на Postfix (MTA) чрез Telnet

Saturday 25.07.2009 19:11 EET · Публикувано от в = FreeBSD =

Ами инсталирали сте вечече Postfix. И сега какво? Работили, не работи ли… Мейл клиента мълчи, а дали е конфигуриран пък той като хората, та затова не праща мейл… Дали се разбира с автентикацията на сървъра?

Ето един много лесен начин да изтествате дали работи като хората Postfix или друг  МТА. Изпълнете долоописаните команди, като замените текста в <>скобите с вашите данни:

telnet localhost 25
ehlo <adres.na.servera>
mail from:<ot.mail@adres.na.servera>
rcpt to:<do.mail@na.poluchatelq>
data
Tova e testov mail.
.
quit

Това по надолу например е резултата от използването на горепосочения метод, като удебеления текст е въведената от мен команда, а наклонения текст е това, което връща сървъра като резултат. Ако всичко е наред, трябва да получите ресултат ако не същия, то поне много приблизително подобен. Ако не получите долоизложения резултат нещо не е наред и трябва да се върнете по настройките за да проверите къде е проблема.

telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.
Escape character is ‘^]’.
220 my.email.server ESMTP Postfix
ehlo my.email.server
250-my.email.server
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from:1@my.email.server
250 2.1.0 Ok
rcpt to:1@my.email.server
250 2.1.5 Ok
data
54 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Tova e test e-mail
.
250 2.0.0 Ok: queued as 96F631141C
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

Има един коментар за “Тест на Postfix (MTA) чрез Telnet”

  1. […] За да проверите дали Postfix работи и изпраща мейл може да …. […]

Остави коментар

Писането на кирилица е задължително!
Коментари, които не са на кирилица ще бъдат изтрити без предупреждение.
Всеки коментари съдържащи 1 или повече линка, ще бъдат публикувани след одобрение.