= bubbalog =Дневникът на моето стадо

Показване на системната информация при FreeBSD

Thursday 03.09.2009 21:01 EET · Публикувано от в = FreeBSD =, = Мът'рял от нетя =

Оригинал: http://tuxtraining.com/2009/06/01/display-freebsd-system-information

FreeBSD притежава множество инструменти за получаване на системна информация. Командата uname например се използва за получаване на информация за конфигурацията, dmesg се използва за информация относно кърнъла, а sysctl се използва за  конфигуриране на кърнъла при работеща машина, както и за извеждане на хардуерна информация.

 • Показване на вида платформата:
#uname -m

или

#cat /var/run/dmesg.boot | grep CPU
 • Показване на архитектурата на процесора:
#uname -p
 • Показване на версията на операционната система:
#uname -r

и накрая ето как изглежда всичко комбинирано:

#uname -mrs

а изхода трябва да е нещо от типа на:

FreeBSD 5.0-RELEASE i386
 • Показване на информация за процесора – скорост и други
#dmesg | grep CPU

ето и примерния резултат:

CPU: Pentium 4 (1716.41-MHz 686-class CPU)
acpi_cpu0: on acpi0
acpi_cpu: CPU throttling enabled, 8 steps from 100% to 12.5%
 • Показване на наличната и свободната памет на системата:
# dmesg | grep memory

примерен резултат:

real memory = 201326592 (192 MB)
avail memory = 188555264 (179 MB)
 • Алтернативно може да използвате следната команда за да извлечете информация за паметта:
#sysctl -a | grep hw.*mem
#sysctl -a | grep mem

примерен резултат:

hw.physmem: 194985984
hw.usermem: 167641088
hw.cbb.start_memory: 2281701376
 • За да придобиете по-обширна представа за системата например изпълнете:
#sysctl -a | less
 • За да видите колко време системата работи:
#uptime
 • За да видите кога за последно системата е рестартирана или заказена с команда се използват следните 2 команди. 1 полазва броя на линиите които ще се изведат в обратен хронологичен ред:
#last -1 reboot
#last -1 shutdown
 • Информация за използването на swap файла
#swapinfo -k
 • Информация за това кой е логнат в момента на машината и какво прави, като командата users показва само последния потребител който се е логнал.
#w
#who
#users
 • За да прожерите кога даден потребител е влизал използвайте следната команда, като user-name се замести със съответното потребителско име:
# last user-name

Остави коментар

Писането на кирилица е задължително!
Коментари, които не са на кирилица ще бъдат изтрити без предупреждение.
Всеки коментари съдържащи 1 или повече линка, ще бъдат публикувани след одобрение.