= bubbalog =Дневникът на моето стадо

Инсталация и конфигуриране на DHCP server на FreeBSD 8.0

Sunday 07.03.2010 23:33 EET · Публикувано от в = FreeBSD =

За нуждите на една мрежа или просто за удобство често се стига до използването на DHCP сървър, който да раздава всичко неоходимо на клиентите – IP, DNS, GW, а понякога и други работи, които са по-специфични и за тях ще стане дума в друга статия. В тази статия е описана инсталацията и конфигурирането на прост DHCP сървър, който би бил удобен за непретенциозна домашна или работна мрежа. Разбира се възможностите му далеч надхвърлят описаното тук, но това в момента не е обект на разглеждане.

Да започнем с инсталацията. По принцип започнах да чета в тази насока по друг повод, но тъй като бележките набъбнаха реших да си го отделя в отделна статийка. Имено затова е описан и точно този сървър.

# cd /usr/ports/net/isc-dhcp30-server
# make install clean

След инсталацията копираме конфигурационня файл

# cp /usr/local/etc/dhcpd.conf.sample /usr/local/etc/dhcpd.conf

и го редактираме

# ee /usr/local/etc/dhcpd.conf

За да работи машината като обикновен DHCP сървър, файла трябва да съдържа следните параметри

option domain-name “local”; #1
option domain-name-servers 192.168.1.254; #2
option subnet-mask 255.255.255.0; #3
#
default-lease-time 3600; #4
max-lease-time 86400; #5
ddns-update-style none; #6
#
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.10 192.168.1.99; #7
option routers 192.168.1.1; #8
}
#
host clienthostname {
hardware ethernet 08:00:27:ea:9c:99; #9
fixed-address 192.168.1.25; #10
}
  1. Домейна, към койро ше принадлежи всеки хост. В случая съм сложил “local” й като някога четох, че това е ачина да се избегнат разправии с домейни, когато става дума само за локална мрежа
  2. DNS сървърите, които клиентите ще използват. Могат да бъдат и няколко разделени със запетая
  3. Маската по подразбиране за клиентите
  4. Времето по подразбиране за запазване на адрес. Клиента може да посочи сам това време, като в такъв случай ще се използва неговата стойност
  5. Максималното време за запазване на адрес. Ако клиента е запазил ръчно за повече време адреса си ще бъде използвана неговата стойност, в продивен случай ще се използва посочената тук стойност
  6. Тази опция определя от къде DHCP ще опресни DNS когато постъпи заявка или се освободи адрес. При ISC имплементацията тзи ред е задъкжителен
  7. Определя поредицата от адреси за предлагане от DHCP
  8. Определя GW който ще използват клиентите
  9. Когато исаме даден клиент винаги да получава един и същи адрес постоянно тук се пише MAC адреса на неговата мрежова карта.По този начин клиента се идентифцира пред сървъра, който му дава точно определен адрес
  10. Адресът който искаме да получи клиента чийто MAC сме описали на предния ред

Следва добавяне на ред в rc.conf за да стартира сървъра при зареждане на системата

# echo “dhcpd_enable=”YES”” >> /etc/rc.conf

стартиране на самия сървър

# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd start

и прверка дали работи

# ps -aux | grep dhcpd

Остави коментар

Писането на кирилица е задължително!
Коментари, които не са на кирилица ще бъдат изтрити без предупреждение.
Всеки коментари съдържащи 1 или повече линка, ще бъдат публикувани след одобрение.