= bubbalog =Дневникът на моето стадо

Характеристика на вълнението

Tuesday 09.03.2010 23:27 EET · Публикувано от в = Мът'рял от нетя =

Винаги ми е било интересно какво точно представляват баловете като мерна единица или определеное за състоянието ма морето. Ето най-накрая намерих на адрес http://www.vodnazona.com/index.php?etc=content&act=view&id=184 информация за какво всъчност става въпрос.

0 бала 0м. Огледално гладка повърхност Няма вълнение.

1 бал 0,1-0,25м. Набръчкана повърхност.Появяват се малки гребени на вълни. Слабо вълнение.

2 бала 0,25-0,75м. Малките гребени на вълните започват да се пречупват.Пяната е стъкловидна. Умерено вълнение.

3 бала 0,75-1,25м. Добре забележими малки вълни. Гребените на някои от тях се пречупват и образуват на места кълбеста пяна /зайчета/. Значително вълнение.

4 бала 1,25-2,0м. Вълните придобиват добре изразена форма и навсякъде се образуват „зайчета”. Значително вълнение.

5 бала 2,0-3,5м. Появяват се гребени с голяма височина и разпенени върхове с големи площи.Вятърът откъсва пяна от гребените на вълните. Силно вълнение.

6 бала 3,5-6,0м. Гребените очертават дълги валове на ветрови вълни.Откъснатата от гребените пяна се разстила на ивици по склоновете на вълните. Силно вълнение

7 бала 6,0-8,5м. Дълги ивици от пяна покриват склоновете на вълните,като на места се сливат и достигат подножията им. Много силно вълнение.

8 бала 8,5-11,0м. Пяната покрива склоновете на вълните с широки,плътни сливащи се линии, от което морската повърхност става бяла и само в падините на вълните има свободни от пяна места. Много силно вълнение

9 бала 11,0 и повече м.
Морската повърхност е покрита с плътен слой пяна.Въздуха е примесен с воден прах и пръски. Видимостта е намалена значително. Изключително вълнение.

Остави коментар

Писането на кирилица е задължително!
Коментари, които не са на кирилица ще бъдат изтрити без предупреждение.
Всеки коментари съдържащи 1 или повече линка, ще бъдат публикувани след одобрение.