= bubbalog =Дневникът на моето стадо

ispCP на Debian 6.0.3 Squeeze how-to

Tuesday 27.12.2011 00:12 EET · Публикувано от в = Linux =

Източник: http://isp-control.net/documentation/start/installation/debian

След много дълго време, с разочарование или не мисля да сменям системата за хостване на блога. Не защото FreeBSD не ми харесва, но просто последните месеци изключително активно се занимавам само с Linux и нещата малко се попромениха… Тъй като предишната статия е вече доста остаряла в следващата може да се намери актуална информация за това как да си направим сами хостинг система в в домашни условия.

Инсталация на Debian 6.0.3 Squeeze

1. Заредете инсталационния диск

2. Изберете езика на инсталацията

3. Изберете локацията където се намирате

4. Изберете локалните настройки

5. Изберете клавиетурната подредба

6. Изчакайте автоматичната настройка на мрежата и натиснете <Go Back> за ръчна настройка на мрежата. Попълнете нужните данни

7. Въведете хостнейма и домейн нейм на системата

8. Настройте root паролата

9. В следвашите няколко екрана ще може да настройите задължителния нов потребител за системата за да не работите с root акаунта

10. Следващата задача е да се настроят дисковете и дяловете. Без да се спирам на подробности как се прави товаще спомена, че инсталацията е изпълнена с 2 диска – системен (/) и за данни(/data), на който в последствие ще се копират директориите с потребители и данни, които не трябва да се загубят при преинсталация на системата

11. Настройте адреса за репозиторитата

12. Изберете компонентите на системата. Нека да останат маркирани само “SSH Server” и “Standard system utilities”. Всичко друго нужно ще бъде инсталирано в последствие на ръка или от инсталациония скрипт на ispCP

13. Инсталиране на GRUB

14. И накрая рестарт на системата

Инсталация на ispCP

1. След рестарта се логнете в системата, обновете до последната версия и инсталирайте следните софтуери

# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install tar bzip2 wget lsb-release vim mc screen

2. Забранете на root да се логва директно през ssh и сменете ssh порта

# vim /etc/ssh/sshd_config
Port 1234
PermitRootLogin no

след което рестартирайте ssh процеса

# service ssh restart

3. Прибавете новите локации на ресурсите (репозиторитата)

# vim /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

закоментирайте следния ред от старата конфигурация

# deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main

и опреснете наново

# apt-get update
# apt-get upgrade

4. Свалете, разархивирайте и инсталирайте нужните за ispCP компоненти като използвате помощната информация след командите

# mkdir -p /usr/local/src/ispcp
# cd /usr/local/src/ispcp
# wget http://mirror.donkey-foundation.de/ispcp/1.0.7/ispcp-omega-1.0.7.tar.bz2
# tar -xvf ispcp-omega-1.0.7.tar.bz2
# cd ispcp-omega-1.0.7
# apt-get install $(cat ./docs/Debian/debian-packages-`lsb_release -cs`)

a. When you get to the “courier screen” select no to web directories.
b. When you get to the “postfix screen” select internet site.
c. If your debian setup is correct your domain should already be displayed on the screen. If not, enter the domain without the ‘www.’ portion (i.e. yourdomain.com).
d. Select no when you are asked if you would like to create directories for web-based administration.
e. When you get to the proftpd screen, select standalone.

5. Компилирайте и копирайте на правилните места

# make install
# cp -R /tmp/ispcp/* /

6. Конфигурирайте MySQL сървъра като отговорите на въпросите както следва

# mysql_secure_installation

a. Change the root password? [Y/n] confirm with n
b. Remove anonymous users? [Y/n] Enter
c. Disallow root login remotely? [Y/n] Enter
d. Remove test database and access to it? [Y/n] Enter
e. Reload privilege tables now? [Y/n] Enter

7. Стартирайте скрипта за настройка, след което изтрийте временните директории

# cd /var/www/ispcp/engine/setup
# perl ./ispcp-setup
# rm -fR /tmp/ispcp

8. Както споменах при инсталацията, няколко директории (потребителски, сайтове, мейлове) трябва да бъдат копирани в /data дяла за да се запазят при преинсталация на системата. Също така на този диск в последствие ще бъде запазен и бекъпа на системния диск

# cp -rp /home /data
# cp -rp /var/lib/mysql /data
# cp -rp /var/mail /data
# cp -rp /var/www /data
# rm -rf /home/
# rm -rf /var/lib/mysql/
# rm -rf /var/mail
# rm -rf /var/www
# ln -sf /data/home /home
# ln -sf /data/mysql /var/lib/mysql
# ln -sf /data/mail /var/mail
# ln -sf /data/www /var/www
# reboot

Това е края на инсталацията. Ако сте настроили всичко както трябва, трябва да може да достигнете контролпанела на адрес http://admin.yourdomain. Самата настройка на панела за работа обаче няма да е тема на разглеждане в тази статия и остава като лично удоволствие

Има един коментар за “ispCP на Debian 6.0.3 Squeeze how-to”

  1. […] Виж новата статия за инсталация ispCP на Debian 6.0.3 Squeeze […]

Остави коментар

Писането на кирилица е задължително!
Коментари, които не са на кирилица ще бъдат изтрити без предупреждение.
Всеки коментари съдържащи 1 или повече линка, ще бъдат публикувани след одобрение.