= bubbalog =Дневникът на моето стадо

= Семеен албум =

Това е семейния албум на моето стадо подреден в хронологичен ред, като на-новите са най-горе. Общо взето малко неща липсват, като в самото си начало беше ориентиран само за бебешки лбум, но в последствие претърпя промяна и е това, което виждате сега.